Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Prepoved izvajanja rednih in periodičnih dimnikarskih storitev v času epidemije koronavirus

18. 03. 2020

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaradi številnih nejasnosti, tveganj in neustrezne prakse na spletnih straneh objavilo konkretno pojasnilo v zvezi z izvajanjem dimnikarskih storitev. Pojasnilo sledi ciljem Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, ki je bil pripravljen izključno zaradi preprečevanje razširjanja koronavirusa.

 

Objava Ministrstva za okolje in prostor

 

PREPIS POJASNILA z dne 18. 3. 2020:

Ali dimnikarska dejavnost spada med tiste, ki ne smejo izvajati storitev na domu uporabnikov. Ali lahko dimnikarji opravljajo redne in periodične dimnikarske storitve?

Rednih in periodičnih dimnikarskih storitev zaradi preprečevanja razširjanja virusa NI dovoljeno izvajati, zaradi neposrednih stikov s potrošniki, zlasti tudi s starejšimi. Izključno se, kot določa izjema 2. člena Odloka lahko izvajajo izredne storitve, kot na primer dimniški požari, uhajanja ogljikovega monoksida ali zamašitev peči ali dimnika. S temi dimnikarskimi storitvami se v tej izredni situaciji preprečuje neposredno ogrožanje javne varnosti in zdravja. Pri tem pa je treba paziti na čim manjše stike in ustrezno zaščito opremo ter prezračenost prostorov, kjer se storitve izvajajo.

--------

 

Dimnikarska družba Dovrtel sistemi d.o.o. že od samega začetka odgovorno sledi tem pojasnilom in striktno izvaja samo nujne storitve v izrednih razmerah. Trenutno je na prvem mestu ustavitev širjenja virusa, da bodo posledice tega stanja čim manjše. 

 

Obvestilo o začasnem režimu poslovanja dimnikarstva Dovrtel sistemi

 

Za primere izrednih situacija (dimniški požar, zamašitev peči/dimnika, uhajanje dimnih plinov) je uporabnikom storitev na voljo dežurni telefon: 040-195-901

Obvestilo pa lahko posredujete tudi po e-pošti: ...

 

Kolektiv Dimnikarstva Dovrtel sistemi

 

Prepoved izvajanja rednih in periodičnih dimnikarskih storitev v času epidemije koronavirus
Vse novice