Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Izbris kurilne naprave

Izbris kurilne naprave iz evidence

Izbris kurilne naprave iz evidence se v osnovi izvede po odstranitvi kurilne naprave. V kolikor uporabnik odstrani kurilno napravo in jo želi izbrisati, v ta namen preko svoje izbrane dimnikarske družbe izvede izredni pregled, s katerim dimnikar ugotovi, da je kurilna naprava odstranjena. Izjemoma pa, v kolikor gre dejansko za tak primer, pa dimnikar ob izrednem pregledu preveri, ugotovi in v zapisnik zapiše:

  • ali ima mala kurilna naprava na trdno gorivo odstranjen povezovalni dimovod in ali je priključek na dimovodno tuljavo dimovodne naprave plinotesno zaprt,
  • ali je pri mali kurilni napravi na tekoče gorivo odstranjen vsaj dovod goriva, v posameznih primerih pa iz varnostnih razlogov tudi povezovalni dimovod, priključek na dimovodno tuljavo dimovodne naprave pa je plinotesno zaprt, kar omogoča na primer priključitev druge male kurilne naprave na isto dimovodno tuljavo, in
  • ali je pri mali kurilni napravi na plinasto gorivo zapečaten vsaj dovod goriva, in sicer s strani pooblaščene osebe, v posameznih primerih pa iz varnostnih razlogov odstranjen tudi povezovalni dimovod, kar omogoča na primer priključitev druge male kurilne naprave na isto dimovodno tuljavo.

 

Mala kurilna naprava, ki se izbriše iz evidence izvajanja dimnikarskih storitev, ne sme obratovati.

 

Pred morebitno ponovno uporabo male kurilne naprave, ki je bila izbrisana iz evidence izvajanja dimnikarskih storitev, uporabnik dimnikarskih storitev omogoči prvi pregled.