Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Predpisi

Dimnikarji in dimnikarske družbe s svojimi aktivnostmi zmanjšujejo tveganja, ki so prisotna pri vsakem obratovanju kurilnih in dimovodnih naprav. Ker gre za požarno varnost, varstvo okolja, varstvo zdravja in učinkovito rabo energije, ki jih določa že Ustava Republike Slovenije, so dimnikarske storitve urejene z zakonom.

 

Merila in osnova za način delovanja dimnikarjev in dimnikarskih družb so zaradi narave prej omenjenih tveganj opredeljeni v gradbenih, požarnih in okoljskih predpisih. Sam način izvajanja dimnikarskih storitev pa je opredeljen v Zakonu o dimnikarskih storitvah ter podzakonskih aktih.

 

Ob tem velja poudariti, da nova zakonska ureditev na tem področju pomeni tržni sistem, pri čemer pa se naloge in cilji storitev niso in se v primerjavi s preteklo ureditvijo (javna gospodarska služba) po vsebini zaradi narave dela tudi ne morejo spremeniti. Tveganja pri obratovanju kurilnih in dimovodnih naprav ostajajo enaka, tako kot tudi vloga dimnikarskih družb pri izvajanju pregledov, čiščenja in meritev na malih kurilnih napravah