Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Dimnikarska dejavnost

Dimnikarsko dejavnost predstavljajo dimnikarske družbe in dimnikarji, ki s svojim delovanjem odločilno vplivajo na požarno varnost, varstvo zdravja, preprečevanje zastrupitev z ogljikovim monoksidom, varstvo okolja, učinkovito rabo energije, kakovost zraka in zaščito potrošnikov na področju vgradnje, obratovanja in uporabe kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. To je tudi osnovno poslanstvo dejavnosti, ki ga dimnikarske družbe in dimnikarji v Sloveniji že vrsto let izpolnjujejo po najboljših močeh.

 

2. člen Zakona o dimnikarskih storitvah določa:

 

(namen zakona)

Namen tega zakona je z učinkovitim izvajanjem dimnikarskih storitev zagotavljati čim boljšo kakovost zraka, varovanje zdravja, požarno varnost, večjo energetsko učinkovitost in dvig ozaveščenosti uporabnikov dimnikarskih storitev.

 

Že iz poslanstva izhaja, da gre za multidisciplinarno dejavnost, ki je vpeta v številna področja. Dejavnost tako deluje v stalni soodvisnosti s proizvajalci in zastopniki kurilnih in dimovodnih naprav, načrtovalci in graditelji stavb, načrtovalci ogrevalnih sistemov, inštalaterji kurilnih in dimovodnih naprav, pečarji, serviserji kurilnih naprav, proizvajalci orodja ter merilne opreme in pomembno tudi z uporabniki dimnikarskih storitev. Po drugi strani pa morajo podjetja in zaposleni v dimnikarski dejavnosti upoštevati zahteve zakonodaje in državnih institucij, ki določajo pravila dimnikarjem in dimnikarskim družbam, ter tudi predpise, ki opredeljujejo zahteve za prodajo in vgradnjo kurilnih in dimovodnih naprav,

 

Kljub številnim zakonodajno-pravno-sistemsko-tehnološko-družbenim oviram in izzivom dimnikarska dejavnost vokviru Sekcije dimnikarjev pri OZS sledi razvoju tehnologije, energijskim zahtevam, zahtevam okolja, izzivom sodobnega časa ter nenazadnje zahtevam uporabnikov dimnikarskih storitev in izvaja svoje naloge v okviru osnovnega poslanstva dimnikarske dejavnosti.

 

Ker gre za področje, ki zadeva številno prebivalstvo v državi in se nanaša na javni interes, je sodelovanje snovalcev predpisov, državnih organov in združenja dimnikarjev Slovenije, Sekcijo dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, izjemno pomembno. Na tak način je namreč zastavljene cilje iz zakonodaje in poslanstva dejavnosti v korist države in državljanov tudi v praksi bolj realno mogoče doseči. Zato verjamemo, da se bo prostor za izboljšave v tem delu prej ali slej zapolnil.