Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Sodni izvedenec

Minstrstvo za pravosodje na spletnih straneh navaja:

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče meni, da mu je pri njihovi presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

 

Informacije o sodnih cenilcih so na voljo na spletnih straneh ministrstva za pravosodje.