Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Izbira dimnikarske družbe - splošno

Osnovna pravila za izbiro dimnikarske družbe

Izberite dimnikarsko družbo Dovrtel sistemi d.o.o.

 

Dimnikarsko družbo izbere oziroma zamenja samo uporabnik dimnikarskih storitev in sicer najkasneje do 30. junija. Izbira dimnikarske družbe nastopi s 1. julijem tekočega leta in traja do 30. junija naslednjega leta. V tem obdobju dimnikarske družbe ni dopustno menjati, uporabnik pa mora znotraj omenjenega obdobja imeti samo zapisnike, ki jih je izdala ena izbrana dimnikarska družba. To je pomembno tako za morebitne inšpekcijske postopke kot tudi v primeru uveljavljanja zavarovalnih polic v primeru škod.

 

Navedeno pomeni, da uporabnik lahko izbere/menja dimnikarsko družbo kadarkoli, vendar izbira oziroma menjava vselej stopi v veljavo s 1. julijem.

 

Menjava dimnikarske družbe ob vgradnji kurilne naprave:

Dimnikarske družbe ni dopustno menjavati niti samo za namen vgradnje ali rekonstrukcije kurilne ali dimovodne naprave, ko je treba izvesti prvi pregled. Izvajalec del tako ne more organizirati izvedbe prvega pregleda po vgradnji naprav preko dimnikarske družbe, ki jo je po svoji meri izbral izvajalec del. Ker so zlorabe pogoste, morajo biti uporabniki dimnikarskih storitev (lastniki nepremičnin) na to še posebej pozorni. Samo dimnikarska družba, ki jo je izbral uporabnik dimnikarskih storitev, sme izvesti prvi pregled in bo tudi delovala v korist uporabnika dimnikarskih storitev.

 

Pomembno:

Če je bil že izdan negativni zapisnik o pregledu ali meritvah oziroma je postopek v teku, uporabnik dimnikarsko družbo v celoti lahko zamenja šele po tem, ko pozitivni zapisnik izda ista dimnikarska družba, ki je izdala negativni zapisnik oziroma ki je začela postopek.

 

Nasvet pri izbiri dimnikarske družbe:

Izbira ustrezne dimnikarske družbe, ki zagotavlja strokovne dimnikarske storitve, je za zagotavljanje varnosti izjemno pomembna. Z nepopolnim ali neresničnim zapisnikom dimnikar in dimnikarska družba lahko ogrozita varnost uporabnika ter povzročita škodo. Zato svetujemo, da naj pri odločitvi ne bo glavna le cena storitev ali ustrežljivost dimnikarja izdati pozitivni zapisnik za vsako ceno, ampak predvsem izkušnje, reference, pretekli dosežki, delovanje v strokovnosti, kadrovska zasedba, izobraženost kadra, opremljenost ter odzivnost dimnikarske družbe. Pomembno pri izbiri pa je tudi dejanska neodvisnost dimnikarske družbe - konflikt interesa.

 

Kaj še storiti ob menjavi dimnikarske družbe

Uporabnik dimnikarskih storitev naj ob menjavi dimnikarske družbe o tem seznani predhodno dimnikarsko družbo, da je s tem seznanjena in si lahko prilagodi obseg dela.

 

 

Enostanovanjske stavbe

Dimnikarsko družbo v enostanovanjski stavbi izbere samo uporabnik dimnikarkih storitev, ki je v Zakonu o dimnikarskih storitvah določen kot oseba, ki je lastnik nepremičnine, za katero se uporablja mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimovodna naprava ali prezračevalna naprava.

 

 

Večstanovanjske stavbe

V večstanovanjski stavbi je za skupne kurilne naprave (kotlovnice) ter dimovodne in prezračevalne naprave, ki skladno s stanovanjsko zakonodajo spadajo med skupne dele stavbe, uporabnik dimnikarskih storitev upravnik večstanovanjske stavbe. Kadar upravnika ni potrebno izbrati oziroma ni izbran, vlogo uporabnika dimnikarskih storitev prevzema predstavnik etažnih lastnikov.

 

Vse dimnikarske storitve na dimovodnih in prezračevalnih napravah večstanovanjske stavbe ter na skupnih kurilnih napravah (kotlovnicah) večstanovanjske stavbe izvaja dimnikarska družba, ki jo s soglasjem izberejo etažni lastniki (posli rednega upravljanja).

 

Redne dimnikarske storitve na kurilni napravi v posameznem stanovanju izvaja dimnikarska družba, ki jo izbere lastnik stanovanjske enote. Za kurilne naprave v posameznem stanovanju večstanovanjske stavbe je uporabnik dimnikarskih storitev tako lastnik stanovanjske enote.

 

 

Pomembna izjema:

Zaradi varnosti stanovalcev in večstanovanjske stavbe prve in izredne preglede vseh kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav večstanovanjske stavbe vselej izvede dimnikarska družba, ki je izbrana za skupne naprave v stavbi. S tem je zagotovljeno, da ena dimnikarska družba odgovarja za pravilnost vgradnje in rekonstrukcije vseh naprav v stavbi, s čimer je zagotovljena celovita odgovornost. Za redne dimnikarske storitve na kurilni napravi v stanovanju pa lastnik stanovanja, kot uporabnik dimnikarskih storitev, dimnikarsko družbo izbere sam.

 

Ob vgradnji ali rekonstrukciji kurilne naprave v stanovanju večstanovanjske stavbe tako lastnik stanovanja po končanih delih o tem vselej obvesti dimnikarsko družbo, ki so jo etažni lastniki s soglasjem izbrali za izvajanje dimnikarskih storitev na skupnih napravah večstanovanjske stavbe.