Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Male kurilne naprave na trdno gorivo

Katere kurilne naprave na trdno gorivo se uvrščajo med male kurilne naprave?

Skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah in glede na vhodne toplotne moči, opredeljene v Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, med male kurilne naprave na trdno gorivo spadajo:

  • kurilne naprave, katerih vhodna toplotna moč je manjša od 1 MW

 

 

V tem trenutku je v pripravi nova Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, ki se bo nanašala samo na male kurilne naprave.