Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Dimnikarska družba

Splošno o dimnikarski družbi

Dimnikarske storitve skladno z Zakonom o dimnikarskih storitvah sme izvajati samo podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje dimnikarskih storitev. Seznam dimnikarskih družb je objavljen na spletnih staneh Ministrstva za okolje in prostor.

 

Eden izmed pogojev za dimnikarsko družbo je tudi ta, da morajo zanjo storitve pri uporabnikih izvajati samo dimnikarji z licenco, da ima merilno opremo za izvajanje meritev emisij snovi v dimnihi plinih, kamero za pregledovanje dimovodnih naprav ter računalniško opremo za vnos podatkov v državno evidenco dimnikarskih storitev EviDim.

 

Konflikt interesa

Dimnikarska družba zaradi nadzorne vloge pri obratovanju kurilnih in dimovodnih naprav ne sme biti v konfliktu interesa. To pomeni, da dimnikarska družba ne sme opravljati storitev, ki bi podjetje postavilo v konflikt interesa. To so dejavnosti: prodaja,  načrtovanje, vgradnja in servisiranje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav. Pri tem velja izpostaviti, da konflikt interesa dimnikarski družbi lahko povzroči tudi zaposleni, ki bi opravljal takšne aktivnosti.

Na drugi strani pa tudi serviserko ali inštalatersko podjetje, ki opravlja načrtovanje, vgradnjo, prodajo ali servisiranje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, ne sme izvajati dimnikarskih storitev in posledično ne more imeti dovoljenja. V kolikor poslovni subjekti tem določilom ne bi sledili, se meja hitro lahko zabriše, posledice pa bodo prvenstveno občutili uporabniki dimnikarskih storitev.

 

 

Dolžnosti dimnikarske družbe:

Dimnikarska družba mora za izvajanje dimnikarskih storitev izpolnjevati naslednje zahteve:

  • ima pridobljeno dovoljenje za opravljanje storitev;
  • za dimnikarsko družbo storitve izvajajo samo dimnikarji z licenco;
  • ima redno umerjene merilne instrumente za meritve emisij snovi;
  • ima kamero za pregledovanje dimovodnih in prezračevalnih naprav;
  • ima najmanj eno vozilo na dva dimnikarja z licenco;
  • ima računalniško opremo za vpis/prenos podatkov v državno evidenco EviDim;
  • ima zavarovano odgovornost, škodo, ki bi utegnila nastati uporabnikom dimnikarskih storitev in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem dejavnosti, v vrednosti letne zavarovalne vsote najmanj 150.000 €;
  • je svojim uporabnikom dimnikarskih storitev zmožna izvesti vse predpisane dimnikarske storitve;
  • ni v konfliktu interesa, kar pomeni, da ne opravlja dejavnosti, povezanih s prodajo, načrtovanjem, vgradnjo ali servisiranjem malih kurilnih naprav;
  • pri izvajanju dimnikarskih storitev ravna skladno s predpisi s področja dimnikarstva in malih kurilnih naprav.