Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Uporabnik dimnikarskih storitev

Kdo je uporabnik dimnikarskih storitev?

Uporabnik dimnikarskih storitev je v Zakonu o dimnikarskih storitev opredeljen kot oseba, ki je lastnik nepremičnine, za katero se uporablja mala kurilna naprava, pomožna naprava, dimovodna naprava ali prezračevalna naprava.

 

 

Kakšne so dolžnosti uporabnika dimnikarskih storitev?

Uporabnik dimnikarskih storitev ima naslednje dolžnosti, na katere se neposredno nanašajo tudi prekrškovne določbe:

  • izbrati dimnikarsko družbo;
  • omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo;
  • omogočiti vpis male kurilne naprave v evidenco ob prvi izvedbi dimnikarskih storitev v skladu s tem zakonom;
  • dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev na način in v celotnem obsegu v skladu s 13. členom tega zakona;
  • omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah pri malih kurilnih napravah, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav;
  • eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;
  • na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

 

Uporabnik dimnikarskih storitev je tako v celoti odgovoren, da omogoči izvedbo dimnikarskih storitev v predpisanih rokih. Posamezne dimnikarske družbe v pomoč uporabnikom neobvezno predlagajo termine izvajanja storitev po pošti, kar pa ne spremeni odgovornosti uporabnika. Ker tovrstno obveščanje pomaga uporabnikom pri izpolnjevanju zahtev, uporabnikom predlagamo, da se na vsako obvestilo vedno na nek način odzovejo. Sicer obveščanje lahko dimnikarska družba opusti.