Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Predhodno mnenje

Izredni pregled - predhodno mnenje

Predhodno mnenje je storitev, namenjena uporabnikom, ki se odločajo za priključitev oziroma vgradnjo kurilne naprave na obstoječo dimovodno napravo, t.j. takšno, ki je že v stavbi. Prav tako pa je predhodno mnenje namenjeno tudi uporabnikom, ki se odločajo za rekonstrukcijo, obnovo ali vgradnjo nove dimovodne naprave.

 

Predhodno mnenje uporabniku pomaga že v fazi izbire in nakupa kurilne in/ali naprave, zato je ključnega pomena, da si ga uporabnik pridobi še pred nakupom naprav. Zaradi napačne odločitve pri nakupu kurilne naprave se lahko zgodi kar veliko napak, zato pravilna izbira kurilne naprave lahko prihrani veliko stroškov in neprijetnosti. Na drugi strani pa je nepravilna rekonstrukcija ali vgradnja dimovodne naprave izjemno tvegano ravnanje, saj vpliva na varnost prebivalcev in same stavbe.

 

V predhodnem mnenju dimnikar na zapisnik o izrednem pregledu navede ugotovitve iz preverjanja tehničnih pogojev za priključitev/vgradnjo kurilne naprave ter opozori na ključne varnostne in tehnične elemente. Predhodno mnenje bodočemu lastniku in izbranemu izvajalcu vgradnje kurilne in/ali dimovodne naprave posreduje informacije o tem, na kaj vse je potrebno biti ob vgradnji ali rekonstrukciji še posebej pozoren. 

 

S predhodnim mnenjem uporabniki dobijo tudi informacijo, ali je obstoječa dimovodna naprava sploh primerna za priključitev zaželene kurilne naprave. Stare in dotrajane dimovodne naprave je vse bolj pogosto potrebno obnoviti, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi, da nove kurilne naprave (novejša tehnologija) zahtevajo drugačne dimovodne naprave. Prav tako pa uporabniki pridobijo informacija o pogojih za vgradnjo nove ali rekonstrukcijo stare dimovodne naprave.

 

Namen predhodnega mnenja je preprečiti morebitne napačne odločitve ob nakupu kurilne naprave ter zagotoviti pravilnost vgradnje. Po končani vgradnji je potrebno opraviti obvezen prvi pregled, s katerim se preveri pravilnost vgradnje in ustreznost vzpostavitve pogojev za neoporečno obratovanje kurilne naprave. Z upoštevanjem informacij, pridobljenih v predhodnem mnenju, si uporabnik lahko prihrani precej nepotrebnih naknadnih posegov, številne stroške in neprijetnosti.

 

Če se uporabnik odloča za nakup ali vgradnjo kurilne in/ali dimovodne naprave priporočamo, da se za te storitve obrne na pooblaščenega in usposobljenega izvajalca del, ki po končanih delih predloži tudi potrebna dokazila in ostalo potrebno dokumentacijo (izjava o lastnostih, izjava o pravilni izvedbi del). Vsakršno vgradnjo v lastni režiji  zaradi varnostnih razlogov v Sekciji dimnikarjev resnično odsvetujemo. Svetujemo, da se po pridobitvi predhodnega mnenja uporabnik obrne na pooblaščenega izvajalca del, ki je ob vgradnji dolžan upoštevati relevantne tehnične predpise, standarde in navodila za vgradnjo.