Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Storitve na ostalih napravah

Ostale naprave, ki se urejajo z Zakonom o dimnikarskih storitvah

Dimnikarske storitve se poleg ženavedenih naprav nanašajo tudi na naslednje naprave:

  • male kurilne naprave, ki so poleg ogrevanja prostora ali priprave tople sanitarne vode namenjene pripravi hrane, kot sta na primer krušna peč in štedilnik,
  • male kurilne naprave, namenjene izključno pripravi hrane, kot so na primer žar, prekajevalnica, pica peč, žganjekuha in pekovska peč, priključene na dimovodno napravo, ki je vgrajena v ali na stavbo,
  • male kurilne naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike (SPTE), priključene na dimovodno napravo, ki je vgrajena v ali na stavbo,
  • agregate za proizvodnjo električne energije, priključene na dimovodno napravo, ki je vgrajena v ali na stavbo,
  • male kurilne naprave na plin izvedbe »A«, ki so odvisne od zraka v prostoru in brez odvoda dimnih plinov neposredno v okolico skozi dimovodne naprave, kot je na primer plinski štedilnik.

 

 

Dimnikarske storitve, ki se opravljajo na zgoraj navedenih napravah

Dimnikarska družba a zgoraj navedenih napravah:

  • iz 1. alineje opravlja vse dimnikarske storitve, na vseh delih in v celoti;
  • od 2. do 4. alineje opravlja samo storitve čiščenja in pregledovanja dimovodne naprave ter pregledovanja dovoda zgorevalnega zraka in prostora namestitve.
  • iz 5. alineje v večstanovanjskih stavbah opravlja samo storitve pregledovanja in čiščenja dovoda zgorevalnega zraka (prezračevalne naprave večstanovanjske stavbe).