Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Neaktivna kurilna naprava

Kurilna naprava, ki se ne uporablja

Mala kurilna naprava, ki se ne uporablja, je izjemoma naprava, za katero je uporabnik dimnikarskih storitev dimnikarski družbi posredoval pisno izjavo, da je ne uporablja, tehnično pa je v takšnem stanju, da jo je mogoče uporabiti.

 

Pri tem gre zlasti za:

  • male kurilne naprave v začasno praznih hišah, ki ne obratujejo,
  • za kurilne naprave, ki so obrtniško izdelane oziroma izdelane na mestu vgradnje in jih ni mogoče enostavno odstraniti, ter predstavljajo "del pohištva", kot so lončene peči, odprti kamini ipd., vendar se dejansko ne uporabljajo.

 

V takem primeru uporabnik dimnikarkih storitev na svojo izbrano dimnikarsko družbo naslovi pisno izjavo, z namnom, da dimnikar izvede izredni pregled, s katerim preveri dejansko neuporabo male kurilne naprave.

 

Dimnikarska družba pri tem pregledu v zapisnik zapiše tehnične podatke naprav ter način ogrevanja in priprave tople sanitarne vode v stavbi oziroma stanovanjski enoti, iz česar mora izhajati, da predmetna mala kurilna naprava ni nujno potrebni vir toplotne energije.

 

Mala kurilna naprava, ki je v evidenco izvajanja dimnikarskih storitev vpisana kot naprava, ki se ne uporablja, ne sme obratovati.

 

Pred ponovno aktivacijo kurilne naprave, ki se ne uporablja, uporabnik na svojo izbrano dimnikarsko družbo naslovi dopis o želji po ponovni uporabi kurilne naprave, z namenom, da dimnikar pred tem opravi izredni pregled, s katerim preveri in ugotovi, ali je kurilna naprava primerna za nadaljnje obratovanje. Dimnikar o tem izda tudi zapisnik o izrednem pregledu.