Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Kontrolni pregled

Pregled po odpravi pomanjkljivosti - kontrolni pregled

Za izredni pregled se šteje tudi vsak pregled po odpravi pomanjkljivosti, ki se v Zakonu o dimnikarskih storitev imenuje kontrolni pregled. V preteklosti se je za to vrsto pregleda uporabljal izraz ponovni pregled.

 

Glede na vrste pregledov tako kontrolne preglede lahko razvrstimo na:

  • kontrolni prvi pregled,
  • kontrolni redni pregled,
  • kontrolni izredni pregled.

 

Na enak način je poimenovati tudi zapisnike o kontrolnih pregledih, ki jih mora dimnikar izdati po opravljenem pregledu.

 

V zvezi s kontrolnim pregledom velja izpostaviti, da skladno s 5. odstavkom 5. člena Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah kontrolni pregled vedno izvede dimnikarska družba, ki je pred tem s pregledom ugotovila pomanjkljivosti, ne glede na morebitno kasnejšo menjavo dimnikarske družbe. S tem je preprečeno, da bi se z menjavanjem dimnikarskih družb pomanjkljivosti porazgubile.

 

 

Opozorilo v povezavi s prejšnjo zakonodajo:

V pretekli zakonodaji se je kot kontrolni pregled imenoval pregled, ko na najavljeni termin čiščenje naprav ni bilo potrebno izvesti - kar se je ugotovilo s tem pregledom. Navedeno pa v trenutni zakonodaji ne drži več.