Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Meritve vsebnosti vode v lesu

Splošno o vsebnosti vode oziroma vlažnosti lesa

Vsebnost vode v lesu (w) je pomembna lastnost lesnega goriva, ki jo jemogoče relativno enostavno preveriti. V kolikor je vsebnost vode v lesu prevelika, to povzroča:

  • večjo porabo goriva,
  • več emisij prašnih delcev PM10
  • več katranskih oblog v dimovodni napravi,
  • več negativnih vplivov na kurilno in dimovodno napravo.

 

Najvišja dovoljena vsebnost vode v lesu, ki jo določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav, je 20 %.

 

Dimnikar ob izvajanju storitev izmeri vsebnost vode v lesu, z namenom osveščanja uporabnikov dimnikarskih storitev. Za tovrstno nepravilna ravnanje pa je sicer v predpisih določena tudi kazen za uporabnika dimnikarskih storitev.

 

Pomnimo:

  • Vsakih 10 %vode v lesu zmanjša kurilno vrednost za 12 %.
  • Če kurimo gozdno suh les, porabimo 1/4 energije, uskladiščene v lesu, za izparevanje vode!

 

 

Kako dimnikar izvede meritev vsebnosti vode v polenih?

  1. iz skladovnice na različnih mestih izbere 3 naključna polena,
  2. izbrana polena razcepi,
  3. na vsakem polenu opravi po tri meritve,
  4. kot rezultat upošteva povprečno vrednost treh meritev.

 

Meritev vsebnosti vode v lesu

 

 

Pomembno:

Vsebnosti vode nikoli ne merimo na obodu ali na koncih polena

Meritve vedno izvedemo v sveže razcepljenem polenu.

 

 

Na kratko zbrano iz prezentacije: Vsebnost vode, drva, meritve, dr. Nike Krajnc, Gozdarski inštitut Slovenije

 

Pretvornik enot med energenti (količine, prostorninske mase, energijske vrednosti)