Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Čiščenje naprav

Splošno o čiščenju kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav

Čiščenje kurilnih in dimovodnih naprav je najstarejša dimnikarska storitev. Zato je še vedno v kombinaciji z rednimi pregledi in meritvami emisij snovi v dimnih plinih pomemben sestavni del preventive, ki svoje rezultate doseže samo ob rednem izvajanju.

 

Z rednim čiščenjem kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav se:

  • zagotovi požarno varno obratovanje naprav,
  • zmanjša poraba goriva in onesnaževanje okolja (1 mm sajnih oblog v kurišču pomeni 4-6% izgube, kar se odrazi na dodatni porabi goriva in posledično večjih fifnančnih izdatkih),
  • zmanjša možnost za nastanek dimniškega požara, v kolikor pa dimniški požar že nastane, je škoda minimalna ali pa je sploh ni,
  • zagotovi nemoten dovod zgorevalnega zraka za zgorevanje goriva in odvod dimnih plinov skozi dimovodno napravo,
  • zmanjša možnost za uhajanje dimnih plinov v prostore in posledično zastrupitev ljudi z ogljikovim monoksidom (CO),
  • zagotovi ustrezno prezračevanje prostorov s kurilnimi napravami in v večstanovanjskih stavbah prostorov s plinskimi štedilniki.