Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

O podjetju - Dimnikarstvo DOVRTEL SISTEMI d.o.o.

Podjetje DOVRTEL SISTEMI d.o.o. iz Kranja ima temelje v družinskem podjetju Dimnikarstvo Dovrtel, d.o.o. ki je bilo ustanovljeno leta 1987. Podjetje tako s koncem leta 2019 z zdravim jedrom kadrovske strukture nadaljuje dolgoletno tradicijo na področju dimnikarskih storitev.

 

Dimnikarska družba nudi celoten sklop predpisanih dimnikarskih storitev na vseh vrstah kurilnih in dimovodnih naprav. Svojim dolgoletnim uporabnikom nudi tudi dodatne usluge za potrebe zaščite pred škodljivimi praksami, pravno varnost v primeru sporov, strokovno podporo pri sprejemanju odločitev ter celostno podporo pri vgradnji nove ali obnovi obstoječe kurilne ali dimovodne naprave.

 

Vsi zaposleni v podjetju imajo dimnikarsko izobrazbo, licenco za izvajanje dimnikarskih storitev in dolgoletne izkušnje. Poleg kadrov s poklicno dimnikarsko šolo pa ima podjetje tudi kadre s V., VI. in VII. (univerzitetno) stopnjo izobrazbe.

 

Dimnikarska družba DOVRTEL SISTEMI d.o.o. zaradi razvoja dejavnosti aktivno deluje v strokovnih združenjih, kot so Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) in Evropski tehnični komite za standardizacijo (CEN), sodeluje pa tudi z drugimi slovenskimi strokovnjaki in ustanovami, med drugim tudi z Obrtno-podjetniški Zbornici Slovenije. Vodstvo podjetja se namreč zaveda, da je za kakovostno delovanje podjetja in dejavnosti potrebna izmenjava znanj med podjetji znotraj dejavnosti, prenos znanj med sorodnimi dejavnostmi (v okviru strokovnih združenj), prenos znanj iz raziskovalnih ustanov (inštituti, fakultete) ter izmenjava znanj s tujino.  

 

V podjetju se zavedamo poslanstva dimnikarske dejavnosti, katere naloga je v času podnebnih sprememb predvsem zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami in učinkovita raba energije. Strokovne dimnikarske družbe po drugi strani že vrsto let preprečujemo zastrupitve z ogljikovim monoksidom, s povratkom ogrevanja na tradicionalno lesno gorivo in spremembam v gradbeništvu pa se ponovno izpostavlja vidik požarne varnosti. V prihodnje bo izziv predvsem preprečevanje nepravilne in vgradnje neustreznih kurilnih naprav, zlasti kurilnih naprav na trdno gorivo, ki tudi pod pretvezo nižjih cen na račun slabše kvalitete vodijo v prekomerno onesnaževanje zraka.

 

V podjetju delujemo v korist uporabnika dimnikarskih storitev, kot to določa Zakon o dimnikarskih storitvah. Zato se striktno držimo načela, neodvisnosti od prodaje, načrtovanja, servisiranja in vgradnje kurilnih in dimovodnih naprav. Le na ta način lahko ob strokovnem delovanju nudimo zaščito potrošnikom na konkretni ravni. Konflikt interesa je z zakonom prepovedan.

 

Uporabnikom dimnikarskih storitev ekipa DOVRTEL SISTEMI d.o.o. nudi celovite dimnikarske storitve, vzdrževanje naprav in svetovanje.

 

 

Dimnikarstvo

DOVRTEL SISTEMI d.o.o.