Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Izredni dogodek

Izredni pregled po izrednem dogodku

Izredna dogodka, v primeru katerih je uporabnik dimnikarskih storitev pred ponovno uporabo naprav o tem dolžan obvesti izbrano dimnikarsko družbo in omogoči izvedbo izrednega pregleda sta:

  • dimniški požar in
  • vklop javljalnika ogljikovega monoksida (uhajanje CO v prostor).

 

Namen izrednega pregleda po izrednem dogodku je ugotoviti ali so naprave še primerne za nadaljnje neoporečno obratovanje ter da se prepreči ponovitev izrednega dogodka.

 

V primeru dimniškega požara dimnikar poleg in v sklopu izrednega pregleda izvede tudi čiščenje naprav. V zapisniku morajo biti navedene posamezne pomanjkljivosti, prav tako pa tudi vzroki za nastajanje katranskih oblog.

 

V primeru vklopa javljalnika ogljikovega monoksida oziroma uhajanja dimnih plinov v proste dimnikar ugotovi in na zapisnik zapiše razloge ter pomanjkljivosti, zaradi katerih je privedlo do uhajanja dimnih plinov v prostor.

 

Na pomembnost izrednega pregleda po dimniškem požaru  ali po uhajanju ogljikovega monoksida zaradi preprečevanja ponovitve opozarja tudi Gasilska zveza Slovenije in gasilci ob sami intervenciji.

 

Kurilna naprava, ki nima pozitivnega izrednega pregleda po izrednem dogodku, ne sme obratovati.