Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Zastarele kurilne naprave na lesno biomaso - spletna delavnica

4. marec

 

Pri kakovosti zraka je poudarek na delcih PM 10, ki so zelo škodljivi za zdravje – predvsem na dnevnih preseganjih delcev (50 μg delcev na dan), takih prekoračitev je lahko le 35 na leto.

 

Podatki za 2020, ki pa še niso uradni, kažejo preseganja le še v MO Celje.

2/3 onesnaženja predstavljajo male kurilne naprave, 1/3 pa promet.

Operativni program ohranjanja kakovosti zraka je trenutno v obravnavi na vladi.

Strateški pristop Operativnega programa je sledeči:

  • Prva prioriteta je zmanjšanje potrebe po energiji za ogrevanje stavb.
  • V zgoščenih območjih poselitve bi se gospodinjstva priključila na obstoječe sisteme daljinskega ogrevanja oz. mikro sisteme, skupinske kotlovnice.
  • Kjer je dostopen plinski sistem, se gospodinjstva priključijo na zemeljski plin, vendar za to področje država ne omogoča nobenih spodbud, saj gre za fosilno gorivo.

 

Na nezgoščenih območjih ostanejo individualne male kurilne naprave, ki pa jih je potrebno zamenjati z novejšimi oz. toplotnimi črpalkami. Na tem področju država nudi spodbude preko Eko sklada, ki se izvajajo iz programa Sklada za podnebne spremembe. Na področju malih kurilnih naprav pa je ključen problem tudi pravilno kurjenje, vzdrževanje naprave, pravilna priprava drv ter učinkovitost sistema za preprečitev kurjenja odpadkov v malih kurilnih napravah …

 

Izvajanje Operativnega programa bo potekalo skupaj z občinami, gospodinjstvi, pri čemer bo bistvenega pomena komuniciranje z ljudmi in izobraževanje.

 

Zaključki posveta so dosegljivi na tej povezavi

 

Zastarele kurilne naprave na lesno biomaso - spletna delavnica
Poglej vse dogodke