Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Pravila stroke

Skladno z 2. členom Pravilnika o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev (Ur. l. RS št. 12/2018) je Ministrstvo za okolje in prostor na svoji spletni strani objavilo pravila stroke.

 

Pravila stroke so kriteriji, na podlagi katerih mora dimnikar preveriti izpolnjevanje osnovnih zahtev za varno in učinkovito obratovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

 

Pri tem so pomembne tudi skupine pomanjkljivosti, ki so zapisane v prilogi 1 Uredbe o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah (Ur. l. RS št. 77/2017). Dimnikar mora ob prvem ali izrednem pregledu vsako ugotovljeno pomanjkljivost razvrstiti v eno izmed navedenih 34 skupin. Če dimnikar izda pozitivni zapisnik, tako pomeni, da na napravah ni ugotovil nobene takšne pomanjkljivosti, ki bi jo bilo mogoče razvrstiti v te skupine.

 

Pravila stroke niso na novo opredeljena v okviru predpisov o dimnikarskih storitev. Gre za že sprejete predpise, ki so zbrano objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor.

Pravila stroke