Koroška cesta 45
Kranj
4000
Slovenija
info@dovrtel-sistemi.si

Emisijke vrednosti centralnih peči na drva

08. 03. 2019

Ali bo nov predpis ščitil kakovost zraka v državi?

 

V Sloveniji je še v sprejemanju predpis, ki bo nadalje določal dovoljene emisije iz kurilnih naprav. Opozoriti velja na dovoljene emisije iz centralnih kurilnih naprav na drva, ki so predmet daljših razprav.

 

Po trenutnih predpisih se sporno  še vedno prodajajo centralne peči na drva, ki ne dosegajo dovoljenih emisijskih vrednosti. Nov predpis, ki nastaja, pa ima čuden predlog. Prikazan je v rdečem polju v spodnji tabeli.

 

Kot je vidno so p letih vrednosti vse bolj stroge, za leto 2020 pa EU predpis določa se bolj stroge zahteve. Ali bo zakonodajalec to upošteval ali pa bo podlegel ali pa bo na račun onesnaževanja okolja dal odpustke posameznikom, ki bodo nadaljevali prodajanje neustreznih oziroma okoljsko spornih centralnih kurilnih naprav na drva.

 

V Sekciji dimnikarjev pri OZS smatramo in računamo, da bo prevladal razum in bodo upoštevana mnenja stroke ter trend napredka in določil EU predpisov.

 

Tabela dovoljenih emisij za centralne peči na drva po letih: 

Dovoljene emisije za centralne peči na drva

 

 

 

Emisijke vrednosti centralnih peči na drva
Vse novice